Så får mjölkbönderna ökad lönsamhet och friskare kor

Genom ökad kunskap och smarta tekniska lösningar vill mjölkföretaget DeLaval få korna att må bättre och därmed öka lönsamheten för bönderna och minska antibiotikaanvändningen.

Nyckeln till en hållbar och lönsam mjölkproduktion är välmående kor. På företaget DeLaval, vars utrustning för mjölkning och utfodring idag används i över 100 länder, har därför djurvälfärd växt fram som ett av de viktigaste utvecklingsområdena.
    – Det är svåra förutsättningar för mjölkbönder nu. Då är det otroligt viktigt att man agerar på ett sätt så att djuren mår bra och att man därigenom kan skapa en lönsamhet, säger Charlotte Hallén Sandgren, Dairy Development Director på DeLaval.

"Det är svåra förutsättningar för mjölkbönder nu. Då är det otroligt viktigt att man agerar på ett sätt så att djuren mår bra och att man därigenom kan skapa en lönsamhet."

Charlotte Hallén Sandgren har själv bakgrund som veterinär och har tidigare arbetat för branschorganisationen Svensk Mjölk (nuvarande LRF Mjölk). En stor del av hennes arbete kretsar kring hur DeLaval kan hjälpa mjölkbönderna att förebygga kostsamma sjukdomar genom utbildning och tekniska lösningar för att korna ska trivas och må bättre.
    – En bra djurhållning som är långsiktig, lönsam och där djuren har det bra handlar, förutom att erbjuda en bra miljö, väldigt mycket om att ligga steget före. Man måste snabbt upptäcka störningar och ta hand om dem innan det blir ett problem för djuret. Då finns det till exempel en otrolig utveckling kring det som kallas ”precision dairy farming”. I princip innebär det att man använder sensorer på olika sätt för att förstå hur djuren mår och där är DeLaval väldigt aktiva, berättar hon.

"En bra djurhållning som är långsiktig, lönsam och där djuren har det bra handlar, förutom att erbjuda en bra miljö, väldigt mycket om att ligga steget före."

På DeLaval har man idag utvecklat ett brett sortiment av produkter som hjälper bönderna att just övervaka kornas individuella hälsa. Det handlar om allt från deras avancerade analysinstrument Herd Navigator, som bönderna själva kan använda för att upptäcka sjukdomar på korna genom att analysera mjölken, till ett helautomatiskt bildanalyssystem som hjälper bönderna att hålla koll på kornas hull. Dessutom har man utvecklat management program som samlar in data från enskilda kor och hela besättningen för att ge bönderna en bättre möjlighet att utvärdera kornas hälsa och välmående. 

Enligt Charlotte Hallén Sandgren kommer också den här typen av teknik vara viktig för bönder som vill kunna fortsätta sin produktion på en hårt pressad marknad. Dessutom kan flera av lösningarna hjälpa till att minska användningen av antibiotika inom mjölkindustrin och därigenom minska förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

 

Ny teknik bekämpar infektioner

Det kanske största problemet, både när det kommer till kornas hälsa, böndernas lönsamhet och antibiotikaanvändningen är juverinfektioner, även kallat mastit. Mastit är idag den vanligaste sjukdomen i mjölkkobesättningar och även den vanligaste anledningen till att kor behandlas med antibiotika.
    – Den är betraktad som den mest kostsamma sjukdomen och det är ju inte så konstigt eftersom den attackerar det organ som ska producera det som man ska leva på som lantbrukare. Där skulle jag påstå att vi är världsledande i att ta fram teknologier, inte minst för olika spendopp som skyddar juvret mot bakterieangrepp och på sätt förebygger mastit, säger Charlotte Hallén Sandgren.

"Där skulle jag påstå att vi är världsledande i att ta fram teknologier, inte minst för olika spendopp som skyddar juvret mot bakterieangrepp och på sätt förebygger mastit."

Genom DeLavals sensorer eller med mjölkanalysverktyget Herd Navigator får bönderna också tidiga varningssignaler på om korna är på väg att drabbas av sjukdomen och kan då vidta åtgärder. Resultatet har visat sig bli minskad antibiotikaanvändning och även att mindre mjölk behöver kastas på grund av att korna fått antibiotika.
    – Informationen kan användas av bönderna själva för att se om det här är ett djur som bör behandlas medicinskt eller ej.